Obuka za koordinatore kvaliteta

Pravilnikom o obuci za kontinuirano stručno usavršavanje za koordinatore kvaliteta u oblasti poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i akreditacije u zdravstvu  se utvrđuje plan i program obuke za kontinuirano stručno usavršavanje za predsjednike komisija za kvalitet (koordinatore kvaliteta) i druge profesionalce iz oblasti poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i akreditacije u zdravstvu.

Suština obuke je osposobiti koordinatora za kvalitet koji će uz podršku projektnog tima svakodnevno upravljati programom poboljšanja sigurnosti i kvaliteta u svojoj zdravstvenoj ustanovi te održavati veze s Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH.


Syllabus za kontinuirano stručno usavršavanje koordinatora kvaliteta

Datum objave

Saradnja i partnerstva