AKAZ na terenu:

Završena edukacija u Domu zdravlja Sanski Most

Osoblje timova porodične medicine na osnovnoj obuci. Prostorije biblioteke DZ Sanski Most 20.11.19

Dom zdravlja Sanski Most jedna je od zdravstvenih ustanova Unsko-sanskog kantona koja se uključila u proces uvođenja sistema sigurnosti i kvaliteta u saradnji sa AKAZ-om.

Imajući u vidu da zaposlenici ovog doma zdravlja nisu do sada imali priliku da se uključe i prisutvuju AKAZ-ovim edukacijama, dogovorena je kratka edukacija, samo četiri osnovna edukativna modula, kako bi se na vrijeme započelo sa radom.

Kako smo već ranije izvjestili, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), je potpisala ugovor sa direktoricom doma zdravlja, dr. Sandom Čekić, o realizaciji programa edukacije i facilitacije, kada je održano i prvo uvodno predavanje za članove sedam timova porodične medicine DZ Sanski Most.

Jučer, 19.11.2019, predstavnici AKAZ-a, g.-đa Melka Mercvajler, dr.sc.med. Enes Šačić , bili su ponovo u posjeti domu zdravlja Sanski Most, ovaj put u cilju obavljanja osnovne edukacije svih zaposlenika o sigurnosti i kvalitetu u zdravstvu

Ovaj put se govorilo o “Politikama i procedurama”, kao i o “Facilitaciji i vanjskoj ocjeni”. Brojna pitanja i korisna diskusija u kojoj su bili uključeni svi prisutni , pokazali su veliko interesovanje zaposlenika ove zdravstve ustanove.

U skladu sa ugovorom, AKAZ će u periodu od godinu dana obezbijediti i deset posjeta kvalificiranog facilitatora što bi trebalo olakšati uvođenje optimalnih standarda sigurnosti i ishođenje sertifikacije. AKAZ-ov facilitator koji će učestvovati u ovom procesu je dr. Katmerka Cerić.

Sigurni smo da će zaposlenici DZ Sanski Most, uz upotrebu odgovarajućih procedura i protokola tokom pružanja zdravstvenih usluga pacijentima, omogućiti stanovništvu ove općine  viši nivo kvaliteta zdravstvene zaštite.

Saradnja i partnerstva