AKAZ na terenu

Vanjska ocjena PZU Apoteka „Vitapharm“i privatne apoteke Amiled

Mr.ph. Nadija Alijagić  sa kolegicama u PZU Apoteka „Vithapharm“ 12.07.19

Mr.ph. Esma Mustafić-Batilović, u timu sa kolegicom mr.ph. Nadijom Alijagić obavila je u Sarajevu 12.07.2019. godine, u okviru redovnog postupka certifikacije, vanjsku ocjenu PZU Apoteka „Vithapharm“ u tri organizacione jedinice: centrale i dva ogranka; ogranak apoteka „Pharmasan“ i ogranak apoteka „Pharmanova“ .

Istog dana vanjska ocjenjivačica AKAZ-a mr.ph. Halida Smajlagić bila je na svom radnom zadatku u Travniku, te je u privatnoj apoteci Amiled obavila vanjsku ocjenu.

U skladu sa procedurom te na osnovu izvještaja koji naše vanjske ocjenjivačice dostave, Komisija za certifikaciju apoteka dati će preporuku Upravnom odboru koji će donijeti rješenje o certifikaciji.

Podsjećamo da je AKAZ odlučio je ponuditi u 2019. godini certificiranim apotekama koje ove godine prolaze kroz nadzorni pregled ili im u toku ove godine ističe prethodno stečena certifikacija, priliku da se akreditiraju po posebnim uslovima.

Naime, u sklopu nadzornog certifikacijskog pregleda, apoteke koje bi ispunile akreditacijske kriterije (Verzija januar 2017.), mogle bi za uplaćenu razliku u iznosu od 936.00 KM za jednu apoteku, ostvariti i akreditacijski status za naredni period od 4 godine. Na taj način, takve apoteke istovremeno bi obnovile i svoju zakonsku obavezu – certifikaciju, ali i dobili potvrdu za izvrsnost to jest - akreditaciju. Za lance apoteka cijena će biti utvrđena nakon upita.

Nadamo se da će ovu priliku prepoznati veliki broj naših partnera, vodeći računa o kapacitetima AKAZ-a kao i logističkim obavezama. Stoga, molimo sve zainteresovane da ažurno reagiraju te nam svoje prijave čim prije dostave na elektronsku adresu: akreditacija@akaz.ba, ili za dodatne informacije pozovu kontakt-osobu g.đu Melku Mercvajler na telefon: 033/771-874.

Saradnja i partnerstva