Obavljene vanjske ocjene za re-ertifikaciju apoteka „Tilia“ i PZU apoteka Dina iz Sarajeva

23.05.22

Postupak akreditacije i certifikacije apoteka u FBiH predstavlja dio poslovanja Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), u koji je, u prošlosti, uloženo mnogo truda i zalaganja, kako od strane zaposlnika AKAZ-a, tako i od djelatnika apoteka koji su uvođenje sistema sigurnosti i kvaliteta spremno dočekali i podržali kao zajedničku aktivnost od koristi za vlastite kadrove i njihove pacijente.

Drugi krug certifikacije apoteka već je dobrano odmakao na teritoriji cijele Federacije, a što potvrđuje ustrajnost i posvećenost svih do sada uključenih aktera i kontinuirano praćenje važenja vlastitih potvrda sigurnosti i kvaliteta usluga.

07.05., obavljene su vanjske ocjene u svrhu re-certifikacije apoteka „Tilia“ i PZU apoteka Dina, sa sjedištem u Sarajevu, koje su vrlo spremno dočekale vanjske ocjenjivačice AKAZ-a, magistre Ernesu Škaljo i Eminu Ramić.

Saradnja i partnerstva